Dầu hàng hải S-OIL Marine TP 3030

Dầu động cơ hàng hải pít-tông ống 4 thì hạng nặng

S-OIL Marine TP 3030 là loại dầu động cơ hàng hải pít-tông ống hiệu suất cao dành cho động cơ pít-tông loại công nghiệp và hàng hải hạng nặng hoạt động bằng nhiên liệu có nhiều cặn (Lưu huỳnh lên tới 2.0%).

 

 

DMCA.com Protection Status