Dầu hàng hải S-OIL Marine TP 1240

S-OIL Marine TP 1240 là loại dầu động cơ pít-tông hiệu suất cao dành cho động cơ pít-tông loại công nghiệp và hàng hải tốc độ trung bình hoạt động bằng nhiên liệu chưng cất lưu huỳnh thấp (Lưu huỳnh lên tới 1,0wt%).

 

DMCA.com Protection Status