Dầu hàng hải S-OIL Marine TP 1230

S-OIL Marine TP 1230 chủ yếu được khuyến nghị sử dụng cho động cơ diesel pít-tông ống công suất cao hoạt động trên nhiên liệu có nhiều cặn.

S-OIL Marine TP 1230 là loại dầu động cơ pít-tông hiệu suất cao dành cho động cơ pít-tông loại công nghiệp và hàng hải tốc độ trung bình hoạt động bằng nhiên liệu chưng cất lưu huỳnh thấp (Lưu huỳnh lên tới 1,0%).

 

 

DMCA.com Protection Status